Vòng tay Style 00323295 | Tập đoàn Phú Quý
Vòng tay Style 00323295
Style # 00323295

  • Vòng tay Style 00323295
new
Vòng tay Style 00323295

Vòng tay Style 00323295

Style # 00323295

Vòng tay 3 màu

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 18K
Màu sắc: 3 Màu ( Vàng- Trắng- Hồng)
 
Mô tả sản phẩm

Vòng tay 3 màu

Thông tin sản phẩm