Vòng Phong Thủy - Charm Ông Địa Vàng 24K (999) | Tập đoàn Phú Quý
Vòng Phong Thủy - Charm Ông Địa Vàng 24K (999)
Style # PQC00016

  • Vòng Phong Thủy - Charm Ông Địa Vàng 24K (999)
  • Vòng Phong Thủy - Charm Ông Địa Vàng 24K (999)
  • Vòng Phong Thủy - Charm Ông Địa Vàng 24K (999)
Vòng Phong Thủy - Charm Ông Địa Vàng 24K (999)

Vòng Phong Thủy - Charm Ông Địa Vàng 24K (999)

Style # PQC00016

Vòng phong thủy màu xanh lá cây; tương hợp người mang mệnh Mộc; tương sinh với người mang mệnh Thủy.

( năm sinh 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003...)

Hình tượng ông Địa là một vị thần có sứ mạng về mặt tâm linh, có quyền uy giúp cho con người làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Tượng ông Địa đem lại may mắn lộc tài cho người đeo.

Thông tin sản phẩm
Chất liệu Charm: Vàng 24K -999
Màu sắc Charm: Vàng
Code: 00331221
 
Mô tả sản phẩm

Vòng phong thủy màu xanh lá cây; tương hợp người mang mệnh Mộc; tương sinh với người mang mệnh Thủy.

( năm sinh 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003...)

Hình tượng ông Địa là một vị thần có sứ mạng về mặt tâm linh, có quyền uy giúp cho con người làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Tượng ông Địa đem lại may mắn lộc tài cho người đeo.

Thông tin sản phẩm