Tượng Trâu Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Trâu Vàng
Style # 3D012

  • Tượng Trâu Vàng
new
Tượng Trâu Vàng

Tượng Trâu Vàng

Style # 3D012

Tượng 3D Trâu Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Trâu Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm