Tượng Tôn Ngộ Không Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Tôn Ngộ Không Vàng
Style # 3D001

  • Tượng Tôn Ngộ Không Vàng
new
Tượng Tôn Ngộ Không Vàng

Tượng Tôn Ngộ Không Vàng

Style # 3D001

Tượng vàng Tôn Ngộ Không Vàng 24K (999.9) SJC

 

 

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng vàng Tôn Ngộ Không Vàng 24K (999.9) SJC

 

 

Thông tin sản phẩm