Tượng Rồng Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Rồng Vàng
Style # 3D002

  • Tượng Rồng Vàng
  • Tượng Rồng Vàng
new
Tượng Rồng Vàng

Tượng Rồng Vàng

Style # 3D002

Tượng 3D Rồng Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Rồng Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm