Tượng Rắn Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Rắn Vàng
Style # 3D011

  • Tượng Rắn Vàng
new
Tượng Rắn Vàng

Tượng Rắn Vàng

Style # 3D011

Tượng 3D Rắn Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Rắn Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm