Tượng Ngựa Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Ngựa Vàng
Style # 3D009

  • Tượng Ngựa Vàng
new
Tượng Ngựa Vàng

Tượng Ngựa Vàng

Style # 3D009

Tượng 3D Ngựa Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Ngựa Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm