Tượng Mèo Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Mèo Vàng
Style # 3D003

  • Tượng Mèo Vàng
new
Tượng Mèo Vàng

Tượng Mèo Vàng

Style # 3D003

Tượng 3D Mèo Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Mèo Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm