Tượng Hổ Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Hổ Vàng
Style # 3D008

  • Tượng Hổ Vàng
new
Tượng Hổ Vàng

Tượng Hổ Vàng

Style # 3D008

Tượng 3D Hổ Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Hổ Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm