Tượng Heo Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Heo Vàng
Style # 3D010

  • Tượng Heo Vàng
new
Tượng Heo Vàng

Tượng Heo Vàng

Style # 3D010

Tượng 3D Heo Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Heo Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm