Tượng Gà Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Gà Vàng
Style # 3D006

  • Tượng Gà Vàng
new
Tượng Gà Vàng

Tượng Gà Vàng

Style # 3D006

Tượng 3D Gà Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Gà Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm