Tượng Dê Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Dê Vàng
Style # 3D007

  • Tượng Dê Vàng
new
Tượng Dê Vàng

Tượng Dê Vàng

Style # 3D007

Tượng 3D Dê Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Dê Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm