Tượng Chuột Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Chuột Vàng
Style # 3D005

  • Tượng Chuột Vàng
new
Tượng Chuột Vàng

Tượng Chuột Vàng

Style # 3D005

Tượng 3D Chuột Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Chuột Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm