Tượng Chó Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Tượng Chó Vàng
Style # 3D004

  • Tượng Chó Vàng
new
Tượng Chó Vàng

Tượng Chó Vàng

Style # 3D004

Tượng 3D Chó Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (999.9)
Màu sắc: Vàng
Định lượng : 10 chỉ
Sản xuất bởi : Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC
 
Mô tả sản phẩm

Tượng 3D Chó Vàng 24K (999.9) SJC

Thông tin sản phẩm