Nhẫn nữ hoa năm cánh Vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn nữ hoa năm cánh Vàng 24K (99)
Style # 920

  • Nhẫn nữ hoa năm cánh Vàng 24K (99)
Nhẫn nữ hoa năm cánh Vàng 24K (99)

Nhẫn nữ hoa năm cánh Vàng 24K (99)

Style # 920

Nhẫn nữ hoa năm cánh Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Nhẫn nữ hoa năm cánh Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm