Nhẫn nữ 28 Style 00348255 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Nhẫn nữ 28 Style 00348255
Style # 00348255

  • Nhẫn nữ 28 Style 00348255
sale
Nhẫn nữ 28 Style 00348255
Summer Sale 2016

Nhẫn nữ 28 Style 00348255

Style # 00348255

Nhẫn nữ vàng trắng 18K -750 

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Nhẫn nữ vàng trắng 18K -750 

Thông tin sản phẩm