Nhẫn nữ 22 Style 00357813 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Nhẫn nữ 22 Style 00357813
Style # 00357813

  • Nhẫn nữ 22 Style 00357813
sale
Nhẫn nữ 22 Style 00357813
Summer Sale 2016

Nhẫn nữ 22 Style 00357813

Style # 00357813

Nhẫn nữ vàng 18K - 750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Nhẫn nữ vàng 18K - 750

Thông tin sản phẩm