Nhẫn nữ 07 Style 00360538 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Nhẫn nữ 07 Style 00360538
Style # 00360538

  • Nhẫn nữ 07 Style 00360538
sale
Nhẫn nữ 07 Style 00360538
Summer Sale 2016

Nhẫn nữ 07 Style 00360538

Style # 00360538

Nhẫn nữ vàng hồng vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K
Loại đá : Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Nhẫn nữ vàng hồng vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm