Nhẫn đồng tiền vàng 24K | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn đồng tiền vàng 24K
Style # NDT02

  • Nhẫn đồng tiền vàng 24K
new
Nhẫn đồng tiền vàng 24K

Nhẫn đồng tiền vàng 24K

Style # NDT02

Nhẫn vàng họa tiết đồng tiền.

Sản phẩm vàng 24K - 99

Trọng lượng từ 1 đến 5 chỉ

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Nhẫn vàng họa tiết đồng tiền.

Sản phẩm vàng 24K - 99

Trọng lượng từ 1 đến 5 chỉ

Thông tin sản phẩm