Nhẫn cưới Summer Style 16 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Nhẫn cưới Summer Style 16
Style # 00257765

  • Nhẫn cưới Summer Style 16
Nhẫn cưới Summer Style 16
Summer Sale 2016

Nhẫn cưới Summer Style 16

Style # 00257765

Nhẫn cưới vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Nhẫn cưới vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm