Nhẫn cưới Summer Style 15 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Nhẫn cưới Summer Style 15
Style # 00258767

  • Nhẫn cưới Summer Style 15
sale
Nhẫn cưới Summer Style 15
Summer Sale 2016

Nhẫn cưới Summer Style 15

Style # 00258767

Nhẫn cưới vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Nhẫn cưới vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm