Nhẫn cưới Style 00535743 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00535743
Style # 00535743

  • Nhẫn cưới Style 00535743
  • Nhẫn cưới Style 00535743
  • Nhẫn cưới Style 00535743
  • Nhẫn cưới Style 00535743
new
Nhẫn cưới Style 00535743

Nhẫn cưới Style 00535743

Style # 00535743
20.755.400  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00508911: 12.700.800 đ

SKU: WD075655

- Nhẫn nữ style 00535743: 8.054.600 đ

SKU: WD872063

20.755.400  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00508911: 12.700.800 đ

SKU: WD075655

- Nhẫn nữ style 00535743: 8.054.600 đ

SKU: WD872063

Thông tin sản phẩm