Nhẫn cưới Style 00522866 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00522866
Style # 00522866

  • Nhẫn cưới Style 00522866
  • Nhẫn cưới Style 00522866
  • Nhẫn cưới Style 00522866
  • Nhẫn cưới Style 00522866
soldout
Nhẫn cưới Style 00522866

Nhẫn cưới Style 00522866

Style # 00522866
15.609.700  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00455004: 7.813.100 đ

SKU: WD535882

- Nhẫn nữ style 00522866: 7.796.600 đ

SKU: WD841556

15.609.700  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00455004: 7.813.100 đ

SKU: WD535882

- Nhẫn nữ style 00522866: 7.796.600 đ

SKU: WD841556

Thông tin sản phẩm