Nhẫn cưới Style 00519592 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00519592
Style # 00519592

  • Nhẫn cưới Style 00519592
  • Nhẫn cưới Style 00519592
  • Nhẫn cưới Style 00519592
  • Nhẫn cưới Style 00519592
new
Nhẫn cưới Style 00519592

Nhẫn cưới Style 00519592

Style # 00519592
16.925.700  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00519588: 9.810.700 đ

SKU: WD074552

- Nhẫn nữ style 00519592: 7.115.000 đ

SKU: WD138706

16.925.700  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng trắng
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00519588: 9.810.700 đ

SKU: WD074552

- Nhẫn nữ style 00519592: 7.115.000 đ

SKU: WD138706

Thông tin sản phẩm