Nhẫn cưới Style 00519515 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00519515
Style # 00519515

  • Nhẫn cưới Style 00519515
  • Nhẫn cưới Style 00519515
  • Nhẫn cưới Style 00519515
  • Nhẫn cưới Style 00519515
new
Nhẫn cưới Style 00519515

Nhẫn cưới Style 00519515

Style # 00519515
16.592.800  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00518899: 10.141.200 đ

SKU: WD732164

- Nhẫn nữ style 00519515: 6.451.600 đ

SKU: WD455043

16.592.800  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00518899: 10.141.200 đ

SKU: WD732164

- Nhẫn nữ style 00519515: 6.451.600 đ

SKU: WD455043

Thông tin sản phẩm