Nhẫn cưới Style 00515384 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00515384
Style # 00515384

  • Nhẫn cưới Style 00515384
  • Nhẫn cưới Style 00515384
  • Nhẫn cưới Style 00515384
  • Nhẫn cưới Style 00515384
new
Nhẫn cưới Style 00515384

Nhẫn cưới Style 00515384

Style # 00515384
16.713.000  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00519844: 10.044.000 đ

SKU: WD732164

- Nhẫn nữ style 00515384: 6.669.000 đ

SKU: WD455043

16.713.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00519844: 10.044.000 đ

SKU: WD732164

- Nhẫn nữ style 00515384: 6.669.000 đ

SKU: WD455043

Thông tin sản phẩm