Nhẫn cưới Style 00510583 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00510583
Style # 00510583

  • Nhẫn cưới Style 00510583
  • Nhẫn cưới Style 00510583
  • Nhẫn cưới Style 00510583
  • Nhẫn cưới Style 00510583
new
Nhẫn cưới Style 00510583

Nhẫn cưới Style 00510583

Style # 00510583
15.989.400  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00510580: 9.460.800 đ

SKU: WD181275

- Nhẫn nữ style 00510583: 6.528.600 đ

SKU: WD487375

15.989.400  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00510580: 9.460.800 đ

SKU: WD181275

- Nhẫn nữ style 00510583: 6.528.600 đ

SKU: WD487375

Thông tin sản phẩm