Nhẫn cưới Style 00508876 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00508876
Style # 00508876

  • Nhẫn cưới Style 00508876
  • Nhẫn cưới Style 00508876
  • Nhẫn cưới Style 00508876
  • Nhẫn cưới Style 00508876
new
Nhẫn cưới Style 00508876

Nhẫn cưới Style 00508876

Style # 00508876
16.195.700  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00508877: 9.428.400 đ

SKU: WD181275

- Nhẫn nữ style 00508876: 6.767.300 đ

SKU: WD487375

16.195.700  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00508877: 9.428.400 đ

SKU: WD181275

- Nhẫn nữ style 00508876: 6.767.300 đ

SKU: WD487375

Thông tin sản phẩm