Nhẫn cưới Style 00495727 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00495727
Style # 00495727

  • Nhẫn cưới Style 00495727
  • Nhẫn cưới Style 00495727
  • Nhẫn cưới Style 00495727
  • Nhẫn cưới Style 00495727
new
Nhẫn cưới Style 00495727

Nhẫn cưới Style 00495727

Style # 00495727
29.396.000  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495725: 15.555.500 đ

SKU: WD205827

- Nhẫn nữ style 00495727: 13.840.500 đ

SKU: WD877363

29.396.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Hồng và trắng
Chất liệu: Vàng 18k -750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495725: 15.555.500 đ

SKU: WD205827

- Nhẫn nữ style 00495727: 13.840.500 đ

SKU: WD877363

Thông tin sản phẩm