Nhẫn cưới Style 00495711 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00495711
Style # 00495711

  • Nhẫn cưới Style 00495711
  • Nhẫn cưới Style 00495711
  • Nhẫn cưới Style 00495711
  • Nhẫn cưới Style 00495711
new
Nhẫn cưới Style 00495711

Nhẫn cưới Style 00495711

Style # 00495711
25.583.100  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495716: 13.735.400 đ

SKU: WD116053

- Nhẫn nữ style 00495711: 11.847.700 đ

SKU: WD213388

25.583.100  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng và trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495716: 13.735.400 đ

SKU: WD116053

- Nhẫn nữ style 00495711: 11.847.700 đ

SKU: WD213388

Thông tin sản phẩm