Nhẫn cưới Style 00495703 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00495703
Style # 00495703

  • Nhẫn cưới Style 00495703
  • Nhẫn cưới Style 00495703
  • Nhẫn cưới Style 00495703
  • Nhẫn cưới Style 00495703
new
Nhẫn cưới Style 00495703

Nhẫn cưới Style 00495703

Style # 00495703
28.821.700  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495698: 14.916.400 đ

SKU: WD084702

- Nhẫn nữ style 00495703: 13.905.300 đ

SKU: WD383005

28.821.700  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495698: 14.916.400 đ

SKU: WD084702

- Nhẫn nữ style 00495703: 13.905.300 đ

SKU: WD383005

Thông tin sản phẩm