Nhẫn cưới Style 00495586 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00495586
Style # 00495586

  • Nhẫn cưới Style 00495586
  • Nhẫn cưới Style 00495586
  • Nhẫn cưới Style 00495586
  • Nhẫn cưới Style 00495586
new
Nhẫn cưới Style 00495586

Nhẫn cưới Style 00495586

Style # 00495586
29.080.600  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495583: 16.340.200 đ

SKU: WD602224

- Nhẫn nữ style 00495586: 12.740.400 đ

SKU: WD608704

29.080.600  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00495583: 16.340.200 đ

SKU: WD602224

- Nhẫn nữ style 00495586: 12.740.400 đ

SKU: WD608704

Thông tin sản phẩm