Nhẫn cưới Style 00483315 | Tập đoàn Phú Quý
Nhẫn cưới Style 00483315
Style # 00483315

  • Nhẫn cưới Style 00483315
  • Nhẫn cưới Style 00483315
  • Nhẫn cưới Style 00483315
  • Nhẫn cưới Style 00483315
new
Nhẫn cưới Style 00483315

Nhẫn cưới Style 00483315

Style # 00483315
21.520.000  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00483311: 11.327.000 đ

SKU: WD351143

- Nhẫn nữ style 00483315: 10.193.000 đ

SKU: WD633454

21.520.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00483311: 11.327.000 đ

SKU: WD351143

- Nhẫn nữ style 00483315: 10.193.000 đ

SKU: WD633454

Thông tin sản phẩm