Nhẫn cưới Style 00478755 | Tập đoàn Phú Quý
Tọa Độ Yêu
Nhẫn cưới Style 00478755
Style # 00478755

  • Nhẫn cưới Style 00478755
  • Nhẫn cưới Style 00478755
  • Nhẫn cưới Style 00478755
new
Nhẫn cưới Style 00478755
Tọa Độ Yêu

Nhẫn cưới Style 00478755

Style # 00478755
14.398.500  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478166: 6.944.000 đ

SKU: WD460416

- Nhẫn nữ style 00478755: 7.454.500 đ

SKU: WD073355

14.398.500  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K (750)
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478166: 6.944.000 đ

SKU: WD460416

- Nhẫn nữ style 00478755: 7.454.500 đ

SKU: WD073355

Thông tin sản phẩm