Nhẫn cưới Style 00478648 | Tập đoàn Phú Quý
Tọa Độ Yêu
Nhẫn cưới Style 00478648
Style # 00478648

  • Nhẫn cưới Style 00478648
  • Nhẫn cưới Style 00478648
  • Nhẫn cưới Style 00478648
new
Nhẫn cưới Style 00478648
Tọa Độ Yêu

Nhẫn cưới Style 00478648

Style # 00478648
14.354.000  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478653: 8.336.000 đ

SKU:WD704431

- Nhẫn nữ style 00478648: 6.018.000 đ

SKU:WD517063

14.354.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18K (750)
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478653: 8.336.000 đ

SKU:WD704431

- Nhẫn nữ style 00478648: 6.018.000 đ

SKU:WD517063

Thông tin sản phẩm