Nhẫn cưới Style 00478643 | Tập đoàn Phú Quý
Tọa Độ Yêu
Nhẫn cưới Style 00478643
Style # 00478643

  • Nhẫn cưới Style 00478643
  • Nhẫn cưới Style 00478643
  • Nhẫn cưới Style 00478643
new
Nhẫn cưới Style 00478643
Tọa Độ Yêu

Nhẫn cưới Style 00478643

Style # 00478643
14.854.500  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478645: 7.128.000 đ

SKU: WD460416

- Nhẫn nữ style 00478643: 7.726.500 đ

SKU: WD073355

14.854.500  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18K (750)
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478645: 7.128.000 đ

SKU: WD460416

- Nhẫn nữ style 00478643: 7.726.500 đ

SKU: WD073355

Thông tin sản phẩm