Nhẫn cưới Style 00478375 | Tập đoàn Phú Quý
Tọa Độ Yêu
Nhẫn cưới Style 00478375
Style # 00478375

  • Nhẫn cưới Style 00478375
  • Nhẫn cưới Style 00478375
  • Nhẫn cưới Style 00478375
new
Nhẫn cưới Style 00478375
Tọa Độ Yêu

Nhẫn cưới Style 00478375

Style # 00478375
14.338.500  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478377: 8.312.000 đ

SKU:WD704431

- Nhẫn nữ style 00478375: 6.026.500 đ

SKU:WD517063

14.338.500  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K (750)
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478377: 8.312.000 đ

SKU:WD704431

- Nhẫn nữ style 00478375: 6.026.500 đ

SKU:WD517063

Thông tin sản phẩm