Nhẫn cưới Style 00478371 | Tập đoàn Phú Quý
Tọa Độ Yêu
Nhẫn cưới Style 00478371
Style # 00478371

  • Nhẫn cưới Style 00478371
  • Nhẫn cưới Style 00478371
  • Nhẫn cưới Style 00478371
new
Nhẫn cưới Style 00478371
Tọa Độ Yêu

Nhẫn cưới Style 00478371

Style # 00478371
14.451.000  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478355: 7.056.000 đ

SKU: WD460416

- Nhẫn nữ style 00478371: 7.395.000 đ

SKU: WD073355

14.451.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K (750)
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478355: 7.056.000 đ

SKU: WD460416

- Nhẫn nữ style 00478371: 7.395.000 đ

SKU: WD073355

Thông tin sản phẩm