Nhẫn cưới Style 00478341 | Tập đoàn Phú Quý
Tọa Độ Yêu
Nhẫn cưới Style 00478341
Style # 00478341

  • Nhẫn cưới Style 00478341
  • Nhẫn cưới Style 00478341
  • Nhẫn cưới Style 00478341
new
Nhẫn cưới Style 00478341
Tọa Độ Yêu

Nhẫn cưới Style 00478341

Style # 00478341
8.864.000  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478337: 5.016.000 đ

SKU:WD520445

- Nhẫn nữ style 00478341: 3.848.000 đ

SKU:WD410060

8.864.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K (750)
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00478337: 5.016.000 đ

SKU:WD520445

- Nhẫn nữ style 00478341: 3.848.000 đ

SKU:WD410060

Thông tin sản phẩm