Nhẫn cưới Style 00478096 | Tập đoàn Phú Quý
Tọa Độ Yêu
Nhẫn cưới Style 00478096
Style # 00478096

  • Nhẫn cưới Style 00478096
  • Nhẫn cưới Style 00478096
  • Nhẫn cưới Style 00478096
new
Nhẫn cưới Style 00478096
Tọa Độ Yêu

Nhẫn cưới Style 00478096

Style # 00478096
9.339.500  đ

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00477991: 5.316.000 đ

SKU:WD520445

- Nhẫn nữ style 00478096: 4.023.500 đ

SKU:WD410060

9.339.500  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu: Vàng 18K (750)
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Bao gồm 1 cặp nhẫn cưới:

- Nhẫn nam style 00477991: 5.316.000 đ

SKU:WD520445

- Nhẫn nữ style 00478096: 4.023.500 đ

SKU:WD410060

Thông tin sản phẩm