Mặt dây chuyền Style 00532924 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00532924
Style # 00532924

  • Mặt dây chuyền Style 00532924
new
Mặt dây chuyền Style 00532924

Mặt dây chuyền Style 00532924

Style # 00532924
2.453.800  đ

Mặt dây chuyền Style 00532924

SKU: MD787221

2.453.800  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00532924

SKU: MD787221

Thông tin sản phẩm