Mặt dây chuyền Style 00532920 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00532920
Style # 00532920

  • Mặt dây chuyền Style 00532920
new
Mặt dây chuyền Style 00532920

Mặt dây chuyền Style 00532920

Style # 00532920
2.436.500  đ

Mặt dây chuyền Style 00532920

SKU: MD787221

2.436.500  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00532920

SKU: MD787221

Thông tin sản phẩm