Mặt dây chuyền Style 00526801 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00526801
Style # 00526801

  • Mặt dây chuyền Style 00526801
new
Mặt dây chuyền Style 00526801

Mặt dây chuyền Style 00526801

Style # 00526801
2.016.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00526801

SKU: MD667620

2.016.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00526801

SKU: MD667620

Thông tin sản phẩm