Mặt dây chuyền Style 00526796 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00526796
Style # 00526796

  • Mặt dây chuyền Style 00526796
new
Mặt dây chuyền Style 00526796

Mặt dây chuyền Style 00526796

Style # 00526796
2.224.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00526796

SKU: MD707842

2.224.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00526796

SKU: MD707842

Thông tin sản phẩm