Mặt dây chuyền Style 00523639 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00523639
Style # 00523639

  • Mặt dây chuyền Style 00523639
new
Mặt dây chuyền Style 00523639

Mặt dây chuyền Style 00523639

Style # 00523639
1.592.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00523639

SKU: MD738448

1.592.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00523639

SKU: MD738448

Thông tin sản phẩm