Mặt dây chuyền Style 00523628 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00523628
Style # 00523628

  • Mặt dây chuyền Style 00523628
new
Mặt dây chuyền Style 00523628

Mặt dây chuyền Style 00523628

Style # 00523628
2.016.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00523628

SKU: MD378136

2.016.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00523628

SKU: MD378136

Thông tin sản phẩm