Mặt dây chuyền Style 00521765 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00521765
Style # 00521765

  • Mặt dây chuyền Style 00521765
new
Mặt dây chuyền Style 00521765

Mặt dây chuyền Style 00521765

Style # 00521765
2.128.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00521765

SKU: MD666564

2.128.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
Loại đá: Đá Swarovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00521765

SKU: MD666564

Thông tin sản phẩm