Mặt dây chuyền Style 00519256 | Tập đoàn Phú Quý
Mặt dây chuyền Style 00519256
Style # 00519256

  • Mặt dây chuyền Style 00519256
  • Mặt dây chuyền Style 00519256
Mặt dây chuyền Style 00519256

Mặt dây chuyền Style 00519256

Style # 00519256
2.776.100  đ

Mặt dây chuyền Style 00519256

SKU: MD818334

2.776.100  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : vàng 18K
Loại đá: Đá Swakovski
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00519256

SKU: MD818334

Thông tin sản phẩm