Mặt dây chuyền Style 00510367 | Tập đoàn Phú Quý
Trang sức đá màu
Mặt dây chuyền Style 00510367
Style # 00510367

  • Mặt dây chuyền Style 00510367
new
Mặt dây chuyền Style 00510367
Trang sức đá màu

Mặt dây chuyền Style 00510367

Style # 00510367
4.630.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00510367

SKU: DM822778

Đá Citrine (Vàng) Style 00426394

SKU: DQ767287

4.630.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
Loại đá: Đá Citrine vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00510367

SKU: DM822778

Đá Citrine (Vàng) Style 00426394

SKU: DQ767287

Thông tin sản phẩm