Mặt dây chuyền Style 00510365 | Tập đoàn Phú Quý
Trang sức đá màu
Mặt dây chuyền Style 00510365
Style # 00510365

  • Mặt dây chuyền Style 00510365
new
Mặt dây chuyền Style 00510365
Trang sức đá màu

Mặt dây chuyền Style 00510365

Style # 00510365
2.725.000  đ

Mặt dây chuyền Style 00510365

SKU: DM106032

Đá Lemon Quartz Style 00426398

SKU: DQ167707

2.725.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18k - 750
Loại đá: Đá Lemon Quartz vàng
 
Mô tả sản phẩm

Mặt dây chuyền Style 00510365

SKU: DM106032

Đá Lemon Quartz Style 00426398

SKU: DQ167707

Thông tin sản phẩm